Formularz reklamacyjny


  1. Niniejsze zgłoszenie reklamacyjne jest reklamacją z tytułu gwarancji jakości opony udzielonej przez producenta.

  2. Do reklamacji przyjmujemy tylko opony zakupione w Naszej firmie. Nie dotyczy to opon grupy Continental.

  3. W przypadku uznania reklamacji, reklamujący otrzymuje rekompensatę na zasadach udzielonej gwarancji, a opona przechodzi na własność gwaranta.

  4. W jednym zgłoszeniu prosimy wpisywać tylko produkty o tym samym rozmiarze, użytkowane na tym samym pojeździe.

  5. Opony m.in.: przebite, przecięte, naprawiane, pogłębiane, "poząbkowane", uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym analizę, z rozerwaniami, wyszarpaniami i "wybijaniami" w bieżniku nie są objęte gwarancją.

  6. Tel. kontaktowy 12/21 14 285; kom.+48 515 26 13 13


Instrukcja wypełniania formularza reklamacyjnego


Autogum

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt. Maksymalny rozmiar pliku to 8MB.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r Nr 101, pozycja 926 ze zm. Tekst jednolity).